Wydarzenia

Pielgrzymka Flisaków do Matki Bożej w Piekarach Śląskich

Poniedziek, 2 czerwca 2014 20:14

Reprezentacja Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich z pocztem sztandarowym wzięła udział w dorocznej Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej w Piekarach Śląskich, przybyło 35 flisaków ze Sromowiec Niżnych, 15 ze Sromowiec Wyżnych i 5 ze Szczawnicy. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Rodzina miłością wielką".

Podczas procesji do flisaków przywitać się podeszli ks. abp Wiktor Skworc w towarzystwie księży kardynałów Stanisława Dziwisza i Zenona Grocholewskiego. Delegacja flisaków była jako druga, zaraz po górnikach. Dary ofiarne: chleb, oscypek, kiełbasę wraz z albumem o Pieninach składali: Jan Sienkiewicz - prezes, Stanisław Chmiel - wiceprezes i Jerzy Regiec - skarbnik. Przyjmujący je ks. kardynał Stanisław Dziwisz zapytał, z których to Sromowiec przybyli!

- My w sytuacji powszechnej konsumpcji mówimy: rodzina jest miłością wielką, miłością Boga i ludzi, zdolnych do wierności i ofiary, do jej codziennego budowania w relacjach małżeńskich i rodzinnych, przebaczenia i wzajemnego szacunku - mówił do pielgrzymów ks. abp Skworc - metropolita katowicki, nawiązując do tegorocznego hasła pielgrzymki. Podniósł kwestie historyczne, wspominając zamęczonego siedemdziesiąt lat temu w Mauthausen Henryka Sławika i wywózkę tysięcy Górnoślązaków do niewolniczej pracy w obozach na Syberii, mówił o powstającej na hałdzie Kopalni Murcki Trasie Pamięci Kalwarii Górników, a w Radzionkowie muzeum - Centrum Dokumentacji i Deportacji Górników do ZSRR w 1945 r. Przypomniał, że obaj niedawno kanonizowani papieże Jan Paweł II i Jan XXIII mieli okazje przemawiać do piekarskich pielgrzymów. Nawiązał do niedawnego protestu rodziców dzieci niepełnosprawnych, apelował do pracodawców przypominając, że na nich spoczywa obowiązek uwzględniania praw najbardziej bezbronnych i ubogich, w tym także tych, którzy z wielkim poświęceniem im służą. Podniósł, że nie została jeszcze w Polsce wprowadzona Karta Dużej Rodziny.

Nie zapomniał o flisakach zwracając się do nich: - Drodzy Bracia! Chociaż czas wakacji i urlopów jeszcze daleko przed nami, to nasi dzisiejsi goście znad Dunajca - flisacy ze Sromowiec - przypominają nam jedną z wakacyjnych możliwości: Gorce i Pieniny z Przełomem Dunajca. Bracia, serdecznie was witam, życzymy wam zawsze umiarkowanie wysokiej wody na Dunajcu, słońca nad głowami i turystów z Górnego Śląska bez liku.

Mszy św. przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz - metropolita krakowski, homilię wygłosił ks. kard. Zenon Grocholewski - prefekt watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej, w której mówił o papieżu Janie Pawle II: - To właśnie on jest świetlanym przykładem człowieka, który z wielkim zaangażowaniem używał mowy do budowania dobra, prawdziwego dobra w świecie. Przypomniał trzy kluczowe słowa Ojca Świętego Franciszka: proszę, dziękuję, popieram, które są sekretem pogłębiania miłości i pokoju w małżeństwie.

Uroczystości zakończyły się odśpiewaniem Nieszporów Piekarskich. Wśród przybyłych do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej - oprócz wspomnianych księży kardynałów Stanisława Dziwisza i Zenona Grocholewskiego, abp Wiktora Skworca, byli ks. abp Ignatius Charna - biskup diecezji Kasama i Mpika w Zambii, gdzie od trzydziestu lat pracują misjonarze z archidiecezji katowickiej; biskupi pomocniczy: Piotr Greger z diecezji bielsko-żywieckiej, Gerard Kusz z diecezji gliwickiej, Rudolf Pierskała z diecezji opolskiej; biskupi seniorzy: Jan Wieczorek z Gliwic, Tadeusz Rakoczy z Bielska-Białej, Stefan Cichy z Legnicy, Władysław Bobowski z Tarnowa oraz abp Damian Zimoń z Katowic; misjonarze z Kazachstanu, Zambii i Peru, liczni księża oraz parlamentarzyści z Warszawy i Brukseli.

Flisacy zostali zaproszeni przez ks. abpa Wiktora Skworca do udziału w kolejnych uroczystościach w sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej.